NYHET: RAPPORT OM PRIORITERINGARNA I NATIONELL PLAN FÖR INFRASTRUKTUREN

 
”Under våren 2021 antog riksdagen en infrastrukturproposition på 799 miljarder kronor för planperioden 2022–2033. Det är en rekordsatsning på infrastruktur.Propositionen fastställer också fördelningen mellan investering (utvecklingsanslaget) och järnvägs- samt vägunderhåll (anslagen för att vidmakthålla). Regeringens kommunikation fokuserar på rekordsatsningen men utelämnar prioriteringen av investeringar före underhåll. Den medvetna avvägningen medför att det eftersatta underhållet fördubblas fram till 2033, från 70 till 137 miljarder. Effekten blir att funktionen på den befintliga transportinfrastrukturen kommer att försämras den kommande planperioden. Regeringens prioritering av nybyggnation framför underhåll går emot Trafikverkets rekommendation att vårda existerande infrastruktur och utgör kapitalförstöring.”
 
Mer resurser till underhåll måste till om kvaliteten på infrastrukturen ska försämras ytterligare!