NYHET: INVESTERA I ENSKILD VÄG?

Den allra största andelen av vägnätet i Sverige utgörs av enskilda vägar. Inte minst jordbruket är beroende av denna infrastruktur.
 
”Ett år som detta har många enskilda vägar drabbats hårt av vädret, inte minst under sensommaren och hösten 2023 med stora nederbördsmängder. Det kan vara läge att se över sin väg och fundera kring vilka svaga punkter den har och hur man kan klimatanpassa och hantera riskerna framåt.”