Debatt: För en mångfaldsrik landsbygd, Investera i infrastruktur och kommunikationer

”Investeringsbehovet i landsbygdens infrastruktur får inte förbises. Vägar, broar och annan grundläggande infrastruktur måste underhållas och utvecklas för att säkerställa att landsbygdens invånare har tillgång till nödvändiga tjänster och möjligheter. ”

Det skriver företrädare för Fastighetsägarna i Skaraborg.

Läs mer.