NYHET: VÄGAR BEHÖVER RUSTAS UPP NÄR SVERIGE GÅR MED I NATO

”Svenska vägar och järnvägar sågas av Nato. Infrastrukturen måste rustas upp och arbetet uppges redan vara i gång. En av sträckorna som pekas ut är E22 från Malmö till Norrköping. Enligt Trafikverket är det dock brist på pengar och Oskarshamns kommun samt styrgruppen för mervärdesavtalet har beslutat att skjuta till totalt 50 miljoner kronor för att rusta upp E22 mellan Nygård och Målbäcken.”

Läs mer.