NYHET: Klimatneutral infrastruktur ska nås tidigare

Nya mål har satts upp för att minska utsläppen vid underhåll och investeringar in infrastrukturen.
 
”För att nå uppsatta mål ställer Trafikverket krav på leverantörer i investerings- och underhållsprojekt att minska klimatpåverkan, både när det gäller hela investeringsprojekt och för enskilda material och drivmedel.”
 
Ny infrastruktur och mer transporter står inte i motsats till minskade utsläpp, utan måste gå att kombinera.