NYHET: SÅ VILL PARTIERNA PRIORITERA RESURSERNA TILL VÄGAR OCH JÄRNAVÄGAR

De politiska partierna vill lägga pengarna på olika saker i många sammanhang, även när det gäller infrastruktur. Skillnaderna är tydliga och blir påtagliga vid vissa frågor
 
  • Det finns olika syn på hur mycket resurser som ska läggas på underhåll respektive investeringar.
  • Synen på de nya stambanorna för höghastighetståg splittrar, liksom frågan om större andel än idag ska satsas på väg eller järnväg.
  • Det skiljer sig också i fråga om hur finansiering ska ske, genom avgifter och/eller ökade anslag.