NYHET: kommunernas ansvar för infrastrukturen

Kvaliteten på vägarna i Karlstad har förbättrats. ”Kommunen har under de senaste åren höjt anslagen rejält till asfaltering av gator och vägar.”

Infrastruktur är inte bara en fråga om den statliga. Även kommunerna har ett stort ansvar för att infrastrukturen fungerar och är säker. Läs mer här.

Utan en välfungerande infrastruktur blir välfärden och annan samhällsservice lidande. Sveriges kommuner måste prioritera gator och vägar.

Läs mer.