NYHET: Håll dig uppdaterad om vägarbeten i sommar

Mycket underhållsarbete av vägarna sker under sommaren. Tarfikvkerket säger att:

”I sommar genomför vi åtgärder på vägar över hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi bygger exempelvis nytt, asfalterar om och breddar befintliga vägar, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Det skapar ett bättre flöde för trafikanter och näringsliv, så att du ska komma fram smidigt och på ett säkert sätt.”

På myndighetens hemsida finns en genomgång av vilka arbeten som går. Håll dig uppdaterad om vad som pågår där du tänkt köra.

Läs mer.