NYHET: Ingen minskning av antalet omkomna i trafiken

Trots rådande omständigheter, med begränsningar av resandet i pandemins spår, syns ingen minskning av antalet omkomna i trafiken under april månad i jämförelse med föregående år. Det visar siffror från Transportstyrelsen.

Detta visar att det behövs mer satsningar på väginfrastrukturen om nollvisionen ska bli möjlig.

Satsa mer på investeringar och underhåll av vägarna!

Läs mer.