NYHET: Infrastruktur är långsiktig investering

Regeringen har i dag meddelat att man avsätter ett extra tillskott på en miljard kronor till järnvägs- och vägunderhåll. Av dessa medel går 300 miljoner kronor, till vägunderhåll i landsbygd. Men tyvärr är det för lite, enligt Trafikverkets bedömning saknas det tre miljarder kronor per år i kassan för att täcka behoven på vägsidan, säger Transportföretagen om den nya statliga satsningen på infrastrukturen.

Läs mer här.