NYHET: välkommen, men för liten satsning på vägunderhåll

Facebook
LinkedIn
Twitter

Regeringens satsning på extra underhåll till väg och järnväg är välkommen. Men satsningen på vägnätet är orimligt liten – bara 300 miljoner kr.

Ungefär 80% av all persontrafik och allt transporterat gods är vägtrafik. Järnväg står för ca 6% av personresandet. Det finns bara drygt 1000 mil järnväg i Sverige men över 20 000 mil statliga och kommunala vägar plus ca 40 000 mil enskilda vägar. Vägnätet är alltså helt avgörande för näringslivets konkurrenskraft och möjligheterna för hela Sverige att leva. På många orter utanför storstäderna sker alla transporter på väg.

– Trafikverket har larmat om att vägstandarden inte kan upprätthållas på delar av landsbygdens vägnät och hastighetssänkningar diskuteras runt om i landet. Regeringen bör återkomma med en realistisk och balanserad satsning på vägunderhåll i de kommande paketen för att få fart på Sveriges ekonomi, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.

MRF har föreslagit en satsning på 200 miljarder för att investera Sverige ur krisen.

Läs mer.