Nyhet: kommunpolitiker kräver satsningar på vägnätet

Ett antal kommuner i Dalsland kräver åtgärder på de undermåliga vägarna i landskapet. ”Fyrbodal är ett område som särskilt har åsidosatts vad gäller väg infrastrukturen och särskilt drabbats av tjälerestriktioner för tung trafik”, klargör man i en skrivelse. Kommunpolitikerna uppmanar Västra Götalandsregionen att påtala behovet för Trafikverket av mer resurser till vägnätet. Det handlar ytterst om att samhället ska fungera.

”Många människor startar sina resor till arbete och studier på vägar och det är helt avgörande för att industrin ska få skogsråvaran från den bohuslänska och dalsländska skogen. Bra vägar är även helt avgörande för offentlig service på landsbygden så att sophämtning, post, hemtjänst, ambulans och räddningstjänst kan tillhandahålla service. ”

Missnöjet med standarden på infrastrukturen är stort på många håll i Sverige. Fler och fler säger nu ifrån på allvar, det måste till mer resurser för att framkomlighet och trafiksäkerhet ska råda i hela landet.

Läs hela skrivelsen här.