NYHET: mark säkrad för eventuell Östlig förbindelse

Sverige växer och behöver investera i ny infrastruktur . En av dem är Östlig förbindelse i Stockholm. Trafikverket har reserverat mark för Östlig förbindelse vilket är välkommet!

Läs mer här.