Nyhet: Minskade utsläpp från trafiken under 2019

”Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken minskade med 2 procent förra året. Bakom minskningen ligger ökad användning av biodrivmedel och mer energieffektiva bilar.”

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-02/minskade-utslapp-fran-trafiken-under-2019/

Läs mer på Trafikverkets hemsida.