Nyhet: metod att rena dagvatten från vägar har provats

 Intressant nytt forskningsprojekt om hur vägarna kan bli mer miljöanpassade och hållbara.
 
”Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från den högtrafikerade E4:an vid Sundsvallsbron, Sveriges tredje längsta bro. Nu har forskare vid Luleå tekniska universitet undersökt hur effektiv en ny typ av rening kan bli.”