NYHET: Stora och systematiska kostnadsökningar vid statliga infrastrukturinvesteringar

”Staten satsar årligen över 30 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt. I flera stora infrastrukturprojekt har kostnaderna blivit betydligt högre än vad planeringen visat från början. Riksrevisionen har därför granskat Trafikverkets kostnadskalkyler.”

”Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna för ny infrastruktur. Men trots att kostnadsökningarna är mycket stora omprövar regeringen sällan sina investeringsbeslut, och varken regeringen eller Trafikverket informerar om hur mycket kostnaderna förändras, visar Riksrevisionens granskning.”

Det behövs mer investeringar infrastrukturen och pengarna måste förvaltas på bästa möjliga sätt!