NYHET: MRF OCH TRANSPORTFÖRETAGEN KOMMENTERAR VÅRPROPOSITIONEN

MRF har idag tagit del av regeringens vårbudget och tycker att det är bra att man försöker underlätta för utbyggnaden av laddinfrastruktur. Samtidigt anser man mer resurser borde avsättas för infrastrukturutbyggnad generellt.

– Omställningen till en fossilfri fordonsflotta är på väg, branschen levererar en elektrifierad framtid, där politiken idag riskerar att hamna på efterkälken, säger Anders Östberg på MRF.

Vårpropositionen innehåller inga nya satsningar på transport- och infrastruktur, konstaterar Transportföretagen. Däremot välkomnar man satsningarna på yrkesvux för att möta den kompetensbrist som råder inom transportsektorn.

– Regeringen behöver göra mer för att underlätta den gröna omställningen inom transportsektorn. Det behövs ett ökat fokus på elektrifieringen och laddinfrastruktur. Det skulle vara bra både för transportsektorn och samhället i stort. Den klimathandlingsplan som regeringen presenterar i höst kommer därför bli viktig för transportsektorn och våra företag. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen för att kunna få till långsiktiga spelregler för transportsektorn, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Läs mer.