NYHET: REGIONERNAS UPPMANING: SATSA MER PÅ VÄGARNANYHET:

Sex regioner, varav fem i Norrland. har gemensamt enats om att regeringen borde satsa mer på vägarna. De varnar för att risken att dö i trafiken är högre på landsbygden.
 
– Vägarna är inte mitträckesseparerade och har viltstängsel i betydligt lägre grad än vägarna söderut, säger Jonas Andersson.