NYHET: Näringslivet efterlyser bättre vägar

 
Näringslivet efterfrågar bättre kvalitet på väginfrastrukturen.
 
”En modern och väl fungerande infrastruktur och effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser är avgörande för de svenska företagen.”
 
”En undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att nästan en fjärdedel av de värmländska företag som svarade i undersökningen, upplever att dagens infrastruktur påverkar företagets in- och utleverans av varor negativt.”Det måste finnas fungerande och väl underhållna vägar för att hela samhället ska fungera.