NYHET: ”I stället för att förbättra vägen sänker de hastigheten – det är ett sätt att komma undan”

Röst från näringslivet om hur väginfrastrukturen fungerar, här hemmahörande i Västra Götaland. Varningsklockorna ringer, resurserna räcker inte till.

– Vägnätet är krokigt och smalt. Det skapar längre leveranstider och gör det osäkert att köra. I stället för att förbättra och stärka vägnätet, så väljer man att sänka hastigheterna på vägen. Det förbättrar ju inte vägen, det är ett sätt att komma undan det verkliga problemet, säger Sven-Olov Kronaas, VD, Tidbecks.

Läs mer.