NYHET: VÄGTRAFIKEN ÖKAR ANDELEN AV TRANSPORTARBETET.

Resandet har minskat under pandemin, men samtidigt har en överflyttning till vägtrafiken skett, enligt myndigheten Trafikanalys.
Vägtransport­arbetets andel ökade från 78 till 88 procent.
 
”De långvariga restriktionerna har medfört stora minskningar i resandet sedan mars 2020. De största relativa minskningarna har varit i långväga flyg och sjöfart, på grund av kraftigt minskat antal, eller förkortade, semester- och tjänsteresor. Därefter har regional kollektivtrafik och tågresandet minskat mest, särskilt i rusningstid.”
 
”Bantrafiken minskade med 43 procent, luftfarten med 64 procent, och sjöfarten med 74 procent. Vägtransport­arbetets andel ökade därmed från 78 till 88 procent.”