NYHET: Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

Trafikverket presenterar idag en rapport som visar att trots det ökade antalet fordon så minskar koldioxidutsläppet.  Det preliminära resultatet visar att växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent jämfört med 2020. Orsakerna är energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel.

– Vi konstaterar att det visas tydligt att det inte finns någon konflikt mellan bilismen och att klara klimatmålen, säger Anders Östberg, MRF. Kan nu politikerna säkerställa att det finns en stabil och utbyggd laddinfrastruktur så kommer bilköparna fortsätta välja laddbara fordon och ytterligare sänka koldioxidutsläppen.