NYHET: Regeringens tågfixering tränger ut nödvändiga vägsatsningar

 
 ”Bilen står för tre fjärdedelar av resandet, men ändå lägger regeringen flera hundra miljarder på nya järnvägar som knappt påverkar utsläppen. 27 vägprojekt runtom i landet som skulle minska restiderna och öka trafiksäkerheten har prioriterats bort. Resultatet är en samhällsekonomisk brakförlust.”
 
”Totalt sett skapar satsningarna i förslaget till infrastrukturplan för 2022–2033 en samhällsekonomisk förlust på 145 miljarder kronor, motsvarande nästan 15 000 kronor per svensk. Det är hög tid att dra i nödbromsen.”
 
Det skriver Jacob Lundberg från tanksmedjan Timbro.