Ledartext: Enskilda vägar en allmän nytta

Glöm inte de enskilda vägarna i diskussionen om framtidens vägnät. Läsvärd ledartext i Barometern.

”Infrastrukturens väl och ve är något av en följetong. Och inte undra på det. Den utgör en del av samhällets blodomlopp. Fallerar infrastrukturen så försämras också förutsättningarna för näringsliv, samhällsservice och kommunikationer. Dess betydelse ska inte underskattas.”

”Men i de välbehövliga diskussionerna tenderar de enskilda vägarna – det vill säga att de vägar runtom i landet som inte sköts av stat eller kommuner, utan ägs och bekostas av vägsamfälligheter – att hamna något i skymundan.”

Läs mer.