NYHET: Vill ha satsning på småvägar

De halländska bönderna står redo att välkomna nya landsbygdsbor och skapa fler gröna jobb genom ökad produktion av hållbart producerade livsmedel och skogsråvara. Men vägarna från jord till bord bär inte. Nu kräver LRF en statlig storsatsning på landsbygdens vägnät.

”Många av de lågtrafikerade vägarna är byggda på 1950-talet, då trafiktrycket på landsbygden var betydligt lägre. Rätt underhållna hade de kanske kunnat vara farbara – trots att de inte är dimensionerade för dagens trafik. Men när staten fördelat samhällets infrastrukturpengar har de lågtrafikerade vägarna alltför ofta prioriterats bort, till förmån för mer högtrafikerade vägstråk. En prioritetsordning som i och för sig kan tyckas logisk, men som över tid lett till att det mindre vägnätet försämrats kraftigt.”

Läs mer.