NYHET: mer resurser till vägarna med nya finansieringsmodeller?

Behovet av ny infrastruktur är stort, inte minst i norra Sverige där industrin expanderar. Men resurserna räcker inte till! Trafikverket har på regeringens uppdrag analyserat vilken påverkan de stora etableringarna och expansionerna av företag i Norrbotten och Västerbotten har för behovet och nyttan av åtgärder i transportinfrastrukturen.

– Trafikverket ska nu fördjupa analysen av möjligheterna att använda till exempel brukaravgifter eller direkt medfinansiering i de investeringar myndigheten tidigare identifierat i norra Sverige. Det är smart jobbpolitik och kan vara en viktig del i att snabba på den gröna omställningen för industrin, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Behövs det nya finansieringslösningar? Eller ska mer av skatter och avgifter från vägtrafiken gå till investeringar? Kombination?

Läs mer.