NYHET: MRF OCH TRANSPORTFÖRETAGEN SVARA PÅ REMISS OM INFRASTRUKTUREN

Nu har remisstiden för nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 gått ut. Både MRF och Transportföretagen har lämnat svar.
 
MRF skriver att man ”… kan tyvärr konstatera att det förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen, som detta remissvar berör, lämnar mycket i övrigt att önska.”
 
Transporföretagen skriver ”Att vårda det vi redan har är samhällsekonomiskt lönsamt. Trots det så räcker inte underhållsbudgeten för att upprätthålla dagens funktionalitet.”
 
Ta del av MRFs och Transportföretagens svar.