NYHET: Myndigheten Trafikanalys kritisk till nationell plan

 
Myndigheten Trafikanalys analyserar förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och konstaterar att:
 
  • Trafikverket har inte tagit höjd för sannolika kostnadsökningar
  • Den ekonomiska ramen räcker inte till grundläggande åtgärder såsom underhåll av väginfrastruktur
  • Det aktuella planförslaget intecknar framtida planeringsomgångar
 
Många remissinstanser är också mycket kritiska till nuvarande förslag. Det räcker inte till.