Debatt: En bättre plan för infrastruktur i hela landet

Många röster hörs om förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen. Här från Stockholms Handelskammare.
 
”Trafikverkets förslag innebär en så kallad nettonuvärdeskvot på -0,3 när man summerar de delar som är beräknade. Det innebär i klarspråk att varje investerad krona endast ger 70 öre tillbaka i nyttor till samhället. Med andra ord finns nu risk att politiken beslutar om en plan med förväntad negativ avkastning. ”