NYHET: Tjällossning, tjälskador och potthål

Det pågår tjällossning på många håll i landet. Tjäle är mark eller väg som har frusit till is. Is tar mer plats än vatten, vilket gör att vägen expanderar och lyfts när den fryser.
 
Utbredningen av tjälskador kan påverkas av om vägen är ny eller gammal. Risk för tjälskador finns framför allt i följande fall:
 
Vägar med dålig bärighet
Övergång mellan väg och bro
Övergång från skog till åker eller bergsskärning till platt mark
Vid vägtrummor
Vägavsnitt med otillräcklig avvattning av vägen.
 
Det krävs resurser och underhåll för att upprätthålla kvaliteten på vägarna. Tyvärr räcker inte resurserna till!