NYHET: privat finansiering av infrastruktur är möjligt

Hur ska resurserna räck till framtidens behov av infrastruktur? Kan privat finansiering vara en väg att gå?I Sverige har vi relativt få exempel på alternativ, särskilt privat, finansiering. En rapport från Svenskt Näringsliv visar dock att det är fullt möjligt.
 
”Transporter är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och ett utvecklat välstånd. Företagen förutsätter att varor och människor kan transporteras såväl inom som ut ur landet. Nyligen presenterades rapporten Förutsättningar för alternativ finansiering av infrastruktur…”.
 
Är detta en framkomlig väg?