FAKTA: VÄRMEN PÅVERKAR VÄGARNA

Bristande friktion kan göra vägen hal, trots att det är sommar och att man som trafikant inte förväntar sig en hal vägbana. Det kan bero på:

Feta fläckar och blödande asfalt

Feta fläckar och så kallad blödande asfalt på vägen kan uppstå när man lägger ny beläggning på vägen, men ibland också på äldre beläggningar. En rejäl värmebölja kan innebära att bindemedlet mjukas upp, utvidgas och stiger upp i vägytan som svarta, blanka fläckar och blödningar. Det kan göra vägbanan hal, speciellt i samband med regn, i synnerhet efter en längre tids uppehållsväder.

Som trafikant bör du vara särskilt uppmärksam vid ihållande värme och snabba väderomslag!

Vägbanan poleras av däcken under sommarhalvåret

En annan typ av halka kan uppstå när stenmaterialet i vägens beläggning poleras av däcken under sommarhalvåret. Problemen är i regel som störst under sensommaren och förekommer oftast i rondeller, på- och avfarter och skarpa kurvor, där trafiken både svänger och bromsar eller accelererar.

Löst grus kan ge halka

Halka på grund av löst grus kan uppstå i samband med beläggningsmetoderna försegling, ytbehandling, potthålslagning eller spricklagning. Metoderna används främst på lågtrafikerat vägnät. En viss mängd löst grus förekommer alltid i samband med dessa typer av arbeten. Löst material som grus och jord kan också dras in på vägbanan av fordon som kör i stödremsan och från jordbruksmaskiner.

Källa: Trafikverket.