Ledare: För en hållbar infrastruktur

En ledartext som lyfter viktiga frågor om nationell plan för infrastrukturen.
 
”Pengarna skall gå till drift och underhåll av väg och järnväg samt nya satsningar på bland annat nya stambanor för höghastighetståg. Men trots regeringens rekordsatsning saknas det fortfarande 130 miljarder kronor.”
 
Detta visar en ny kalkyl från Stockholms Handelskammare.