LEDARE: Infrastrukturpolitik som leder rakt ner i diket

️”Underhållet av svenska vägar har varit eftersatt en lång tid, och försummelsen fortsätter med regeringens nya infrastrukturplan.”
 
En ledartext som lyfter fram behovet av mer vägunderhåll.
 
”De 197 miljarder som öronmärks för underhåll i regeringens nationella infrastrukturplan är inte nog för att vända utvecklingen, vilket också påpekades av flera remissinstanser. ”
 
Allt fler röster höjs för mer resurser till underhåll av väginfrastrukturen!