NYHET: satsningar på vägnätet i budgeten

Många talar nu om behovet av mer underhåll av vägnätet i Sverige. Regeringen tänker tillföra nya resurser i budgeten. Hur långt räcker det?
 
”En fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och utveckling i hela landet. Utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från den historiskt omfattande infrastrukturpropositionen ökas medlen med ytterligare 750 miljoner kronor genom en extra satsning på infrastruktur med fokus på bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden. Det utökade vägunderhållet ska främja en hållbar regional utveckling och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd.”