NYHET: LO VILL RUSTA UPP VÄGNÄTET

RUSTA UPP VÄGNÄTET!
Det kräver LO i en programförklaring.
 
”LO vill se stora investeringar som förbättrar vägnätet i hela Sverige. Fokus bör vara på den del av vägnäten som är av särskild stor vikt för jobbpendling och varutransporter utanför storstadsregionerna. Det gör det möjligt att leva och jobba i hela landet.
 
Bland annat vill LO se följande åtgärder:
 
Höj det ekonomiska stödet till vägföreningarna för underhåll av
enskild väg. Det skapar bättre möjligheter för att leva och verka
på landsbygden.
Inför ett nytt stöd för att öka trafiksäkerheten på länsvägar.
Det förbättrar kommunikationerna inom Sverige och stärker
det regionala näringslivet.
Inled ett nationellt program för att rusta och reinvestera
i motorvägar .