NYHET: Se upp för vilt på vägarna

Mycket vilt på vägarna nu. Finns anledning att vara extra försiktig, men det är också viktigt att bygga säkra vägar där olyckor undviks.

”Enligt en europeisk studie minskade viltolyckorna i de flesta av länderna kraftigt i samband med reseinskränkningar under våren 2020. Sverige upplevde en förhållandevis mindre trafikminskning och därav en kortvarigare och lägre minskning av viltolyckorna än flertalet länder. Även om antalet olyckor på svenska vägar under våren 2020 var lägre än under året innan och trafiken minskade med över 20 procent, så kan vi inte skilja minskningen i viltolyckor från den förväntade variationen enligt föregående 5-årsperiod. Det är uppenbarligen flera faktorer som påverkar viltolyckorna, vilket Trafikverket nu ska studera liksom data från en längre tidsperiod.”

Se film om hur man bör bete sig vid viltolyckor här.