Nyhet: Värre tjälskador på vägar när vintrarna blir mildare

”Klimatförändringarna kan komma att förändra hur tjälen i marken påverkas i framtiden, enligt forskare vid Luleå Tekniska Universitet. Bland annat kan så kallad tjällyftning få vägar att spricka och byggnationer att luta och tippa. Problemen uppstår när markvattnet fryser, utvidgas och sen tinar.”
 
Finns all anledning att satsa mer på vägunderhållet med andra ord.