NYHET: SVERIGES INFRASTRUKTUR ALLTMER EFTERSATT

 
Underhållsskulden i Sveriges infrastruktur kommer att landa på 137 miljarder år 2033. Det visar beräkningar från Svenskt Näringsliv.
Samtidigt finns en stor kritik mot att den nationella planen för infrastrukturen inte räcker till för våra framtida transportbehov.”
 
Tyvärr är underhåll idag nedprioriterat. Det handlar om både järnvägar och vägar där underhållsskulden ökar och vi kommer inte i kapp. Den här situationen drabbar företagen på väldigt konkreta sätt.
 
Det säger Nils Paul, ansvarig för infrastruktur på Svenskt Näringsliv.