NYHET: Underhållsskulden på Sveriges vägar påverkar näringslivet

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att eftersatt infrastruktur orsakar onödiga kostnader som urgröper företagens konkurrenskraft.
 
”I decennier har underhåll nedprioriterats och nu syns konsekvenserna av det. Eftersatt underhåll leder till att kapaciteten, trafiksäkerheten och tillgängligheten blir sämre medan skador, förseningar och framkomlighetsbegränsningar blir fler. Även om det finns svårigheter med att uppskatta den totala samhällskostnaden, leder det eftersatta underhållet ofrånkomligen till kostnader för näringsliv, medborgare och samhälle.”