NYHET: ENSKILDA VÄGAR LÄMNAS TILLBAKA

 
I Härjedalen har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska lämna tillbaka ansvaret för en del enskilda vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna.
 
Vägnätet i Sverige består till största delen av enskilda vägar, det vill säga privata vägar som sköts av enskilda huvudmän. En del av dessa får bidrag från staten, men de flesta får det inte. Staten är den näst största väghållaren och även kommunerna står för en liten andel.