NYHETER: TJÄLSKADOR VANLIGARE PÅ GAMLA VÄGAR

Våren är på väg! När tjälen går ur marken kan skador uppstå på infrastrukturen. Is tar mer plats än vatten, vilket gör att vägen expanderar och lyfts när den fryser.

Utbredningen av tjälskador kan påverkas av om vägen är ny eller gammal. Risk för tjälskador finns framför allt i följande fall:

  • vägar med dålig bärighet
  • övergång mellan väg och bro
  • övergång från skog till åker eller bergsskärning till platt mark
  • vid vägtrummor
  • vägavsnitt med otillräcklig avvattning av vägen.
 
Satsa på mer vägunderhåll och ny väginfrastruktur för att undvika tjälskador!