NYHET: Uppdrag att föreslå ett avgiftssystem för statliga elvägar

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå hur ett tekniskt system, datahantering och ansvarsfördelning bör utformas för att möjliggöra ett avgiftssystem för statliga elvägar samt utreda förslagets juridiska och ekonomiska konsekvenser.
 
Så här säger Transportföretagen om elvägar: ”Om inte staten svarar för utbyggnaden av elvägar kommer utbyggnaden, om inte förhindras, så kraftigt försenas. För att elektrifieringen ska ta fart på allvar behöver vi ha god kapacitet i nätverken men också en god tillgång till laddstationer.