Nyhet: Regeringen vill förstärka arbetet med säkerhet vid vägarbeten

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för ökad säkerhet vid arbeten som utförs kring vägar. Trafikverket får i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Åtgärderna ska både förbättra för dem som jobbar på vägarna och den allmänna trafiksäkerheten.

”Fokus ska ligga på att åtgärda de brister som framkommer i Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på väg. I rapporten pekar Transportstyrelsen på förbättrad skyltning, rutiner för omledning av trafik och krav i upphandlingar som viktiga åtgärder för att stärka säkerheten vid vägarbeten. Åtgärder för förbättrad hastighetsefterlevnad i anslutning till platser där det pågår arbeten ska också ingå som en central del i handlingsplanen.”

Läs mer.