NYHET: Utsläppen av koldioxid från nya personbilar minskar

Utsläppen från nya personbilar minskar i Europa och det är elektrifieringen som är den viktigaste orsaken till detta, enligt nya uppgifter från European Environment Agency.
Vägtrafiken blir allt mer hållbar!
 
”Enligt preliminära data från Europeiska miljöbyrån har de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar som registrerats i EU, Island, Norge och Storbritannien 2020 minskat kraftigt jämfört med 2019 som en följd av att andelen elektriska fordon ökat i biltillverkarnas flottor.”