TIPS! SÖK PÅ VÅRA VÄGAR

”Sverige behöver satsa mer på underhåll av vägar. Vi har en underhållsskuld på våra statliga vägar på omkring 17 miljarder kronor år 2022. Skulden beräknas växa till 42 miljarder kronor 2032 om inte ytterligare medel tillförs vägunderhållet.”