NYHET: staten satsar på tvärförbindelse vid Södertörn

NYTT BESLUT: staten satsar på tvärförbindelse på Södertörn.
 
”Syftet med Tvärförbindelse Södertörn är att skapa en förbättrad vägförbindelse för motorfordon och cykel och ge förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara resor och transporter över Södertörn. Det blir även en viktig förbindelse för den stora mängd godstrafik som redan i dag trafikerar området.”
 
Väginfrastrukturen måste byggas ut för att klara framtidens behov av transporter. Här är ett viktigt tillskott.